Publikace

Členové VLHS výsledky svého bádání zveřejňují prostřednictvím všech dostupných médií. Pravidelně publikují v řadě odborných časopisů i v denním tisku. Odborné konzultace poskytují například České televizi a Českému rozhlasu. Podíleli se na tvorbě několika televizních dokumentů. Přispívají také do sborníků Jihočeského muzea. Samostatnou kapitolu pak tvoří řada vlastních publikací. Zde jsou některé z nich:
Cíl České Budějovice

Cíl České Budějovice

Jiří Zabranský, Jiří Šilha, Jihočeské muzeum, 2006, (Nálety na ČB 1945)

Rotory na obloze

Rotory na obloze

Rotory na obloze, Jaroslav Matoulek, T. Soušek, AVIS, 2006, (50 let vrtulníků v armádě)

MiG - náš osud

MiG - náš osud

Tomáš Soušek, Jiří Šilha, AVIS, 1999, (Historie 1. slp "Zvolenského")

1. stíhací letecký pluk

1. stíhací letecký pluk

Jiří Šilha, 1994, (50. výročí vzniku 1. slp)

Text: Daniel Kovář, Grafická příprava a tisk: TRIGON AGENCY s.r.o., 2021