Tradice

Členové VLHS vyvíjejí celou řadu aktivit, jejichž cílem je udržování a propagace tradic letectví. Lze je rozdělit do několika oblastí:

Besedy

Od roku 1990 pořádáme besedy ve spolupráci s RLHS v Jihočeském muzeu i jinde (J.Hradec, Velešín, Besednice). Našimi hosty byli českoslovenští i zahraniční letci jako například: F.Fajtl, F.Peřina, F.Mrázek, S.Hlučka, A.Vendl, J.Hoffrichter, I.Lom, J.Maňák, A.Šiška, S.Jiroudek, L.Úlehla, M.Malý, P. Uruba a další. Z mladší generace osobností leteckého života nás navštívili například V.Remek, O.Pelčák, V.Vašek. E.Hájek, J.Jirmus, M.Stáhalík, J.Zabranský, S.Filip, M.Dvořák W.S.Butler (Cmdr US Navy).

Vzpomínkové akce u pamětních desek

Pravidelně navštěvujeme řadu obcí : Besednice (V.Smolík), Velešín (P.Brázda), Sv.Ján nad Malší (J.Čermák), Č.Krumlov (padlí z okresu Č. Krumlov), Komařice (S.Lenc), Č. Budějovice (J.Maňák a P. Brázda), České Budějovice a okolí piloti USAAF R. Preddy, F.Reuter, R.Whitehead, pamětní deska 1.slp + 312 sqdr + izraelští piloti na letišti v Českých Budějovicích (Milevsko – Písek – Bechyně) aj. Členové VLHS se také podíleli přímo na výrobě a instalaci řady z nich.

Výstavy

VLHS ve spolupráci s Jihočeským muzeem zorganizovala například výstavu k 50. výročí 1. slp (1994) či výstavu k 80. výročí československého letectva (1998) a spolupracovala také na leteckém pavilonu při výstavě Země Živitelka v ČB.

Poznávací zájezdy

Členové VLHS společně s dalšími příznivci leteckých tradic navštěvují pravidelně letecká muzea a další akce nejen u nás, ale i v Evropě. Jen namátkou: Anglie (Duxford) 50. výročí konce války, Francie (60. výročí invaze), Anglie (IWM),
Anglie (létající legendy), Francie (Salis), SRN (letecká muzea), Itálie(letecká muzea), Švýcarsko (letecká muzea)
Bahna, IDET, CIAF, SIAF.